🚚 Verzending binnen 24 uur

Wedstrijdregels voor «eindejaarswedstrijd»

Artikel 1 – Organisator

Deze wedstrijd wordt u voorgesteld door de Brasserie de Silly (hier de “organisator”) waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 2, rue Ville basse – 7830 Silly (België), en is toegankelijk via de speciale pagina’s van de site ( in het Frans: https://silly-beer.com/concours-fin-dannee/ of in het Nederlands: https://silly-beer.com/nl/eindejaarswedstrijd/) van 4 tot 31 december 2020.

Artikel 2 – Duur en voorwaarden voor toegang tot het spel

2.1 Duur:

Deelname aan deze wedstrijd is mogelijk op de daarvoor bestemde pagina’s van de site (in het Frans: https://silly-beer.com/concours-fin-dannee/ of in het Nederlands: https://silly-beer.com/nl/eindejaarswedstrijd/) vanaf 4 december 2020 om middernacht tot 31 december 23.59 uur (Belgische data en tijden van verbinding gelden als bewijs).

2.2 Voorwaarden voor toegang tot het spel:

Het spel is beschikbaar voor elke fysieke persoon van meerderjarigheid behalve leden van het personeel van Brasserie de Silly. Elke fysieke persoon kan slechts één keer per wedstrijd deelnemen. Als er meerdere vermeldingen worden gedetecteerd, wordt alleen de eerste als geldige invoer beschouwd. Deelname aan het spel is gratis.

Artikel 3 – Voorwaarden van het spel

 • De wedstrijd “Eindejaarsfeesten” van Brasserie de Silly staat open voor volwassenen die in België wonen.
 • Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet u het formulier op de speciale pagina invullen.
 • Bijkomende voorstellen worden gevalideerd als de uitgenodigde persoon ook deelneemt aan de wedstrijd.
 • Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.
 • Prijs is niet overdraagbaar.

Artikel 4 – Winnaars en prijzen

De prijzen uit onderstaande lijst worden uitgereikt.

 • 1 Silly Beer-abonnement van 6 maanden ter waarde van € 150.
 • 2 Silly Beer-abonnementen voor 3 maanden ter waarde van € 75.
 • 40 €10 cadeaubonnen
 • 25 Silly maskers,
 • 25 paar Silly Scotch sokken,
 • 25 Silly Scotch baretten,
 • 25 Silly Bio flesopeners.

Elke deelnemer kan slechts één keer winnen.

De winnaars worden bepaald op 01/04/2021 onder alle deelnemers die hebben deelgenomen.

Article 5 – Beschrijving en levering van de prijzen

De prijzen, uit de onderstaande lijst, worden toegekend aan deelnemers die vraag 1 correct hebben beantwoord (leeftijd van de brouwerij), en vervolgens in overeenstemming met de nabijheid van hun antwoord op vraag 2 met betrekking tot het aantal deelnemers dat correct heeft geantwoord op vraag 1 vóór 31/12/2020.

PrijsRank
1 Silly Beer-abonnement van 6 maanden ter waarde van € 1501
Silly Beer-abonnementen voor 3 maanden ter waarde van € 752-3
40 €10 cadeaubonnen4-43
40 €5 cadeaubonnen44-83
Silly maskers84-108
paar Silly Scotch sokken109-134
Silly Scotch baretten135-159
Silly Bio flesopeners160-184

De winnaars worden per e-mail gecontacteerd door het team van Brasserie de Silly. De winnaars moeten binnen 14 kalenderdagen per e-mail reageren op silly@silly-beer.com met vermelding van hun voornaam, achternaam en het adres waarop ze de prijs willen ontvangen. Anders wordt de prijs verloren voor de betreffende winnaar en blijft deze bij de organisator.Het prijs wordt op eigen risico naar de winnaars gestuurd (of per e-mail, in het geval van een coupon).

De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van een incident of ongeval dat zich kan voordoen tijdens het gebruik van of het genot van de gewonnen prijs. Geen enkele financiële of andere vergoeding is bedoeld als tegenprestatie.

Artikel 6 – Wijziging van de wedstrijd

De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving of verplichting om zijn beslissing te rechtvaardigen, de wedstrijd in te korten, te verlengen, uit te stellen of te annuleren en om alle of een deel van de toegangsvoorwaarden en / of de voorwaarden van uitvoering van het spel, in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten zijn wil, zonder dat zijn aansprakelijkheid in het geding is of enige schadevergoeding van hem wordt geëist.

Als er wijzigingen in de reglement worden aangebracht, worden deze vermeld op https://silly-beer.com/nl/wedstrijdregels/.

Article 7 – Persoonsgegevens

De organisator verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van reglement (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van fysieke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende vrij verkeer en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (Algemene Reglement Gegevensbescherming). De organisator zorgt ervoor dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een passende en relevante manier plaatsvindt.

Schade als gevolg van het gebruik van de persoonsgegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval worden doorgegeven aan de organisator, indien hij alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft getroffen die redelijkerwijs van hem verwacht mogen worden.

Article 8 – Conflicten

Alle conflicten met betrekking tot de toepassing van dit reglement worden onafhankelijk behandeld door de jury. Stuur in dat geval gewoon een e-mail met de klacht naar silly@silly-beer.com.

Article 9 – Contact

Voor vragen of problemen met betrekking tot de wedstrijd kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Brasserie de Silly via:

E-mail: silly@silly-beer.com

Post: Brasserie de Silly – Rue Ville basse 2 & 8 – 7830 Silly