🚚 Verzending binnen 24 uur

Actualiteiten

van Brasserie de Silly

Brasserie de Silly zet zich in voor de circulaire economie

Het is een zeer actueel thema. Maar waarover gaat het precies? De circulaire economie is een alternatief voor de klassieke lineaire economie met beperkte verspilling van hulpmiddelen en dito impact op het leefmilieu. De producten worden veel doeltreffender in de verschillende economische fasen. Bij Brasserie de Silly vertaalt zich dit in de eerste plaats in de herwaardering van restproducten en lager energieverbruik.

HERWAARDERING VAN RESTPRODUCTEN

Herwaardering van draf

Brasserie de Silly produceert een ton draf per brouwsel, 320 ton per jaar. Het draf is een restproduct van het brouwproces. Het Franse woord ‘drèche’ herinnert aan het Duitse ‘dreschen’: het graan slaan, meteen een verwijzing naar de granen op basis waarvan het draf wordt gemaakt. Na het filteren van de mout, aan het einde van de versuikering, vóór de vergisting, worden de vaste graanresten verwijderd. Boeren halen de onbewerkte, verse draf op en herwaarderen deze als veevoeder. De draf is een concentraat van eiwitten en mineralen. Het aandeel van deze voedingsstoffen in de draf ligt driemaal hoger dan in de basisgranen.

Gisten recycleren (weldra)

Gisten zijn micro-organismen die de suikers omzetten in alcohol en koolzuurgas tijdens de vergisting. Na de vergisting wordt de ketel gereinigd. Een mengeling van bier en actieve gisten wordt dan verwijderd. Brasserie de Silly produceert ongeveer 5 ton resten per week, 250 ton per jaar. Er is een centrifuge besteld om de zwevende bestanddelen uit het bier te verwijderen. Op die manier kunnen we bier en gisten recupereren en opnieuw in productie brengen. Er loopt een studie rond de herwaardering van gisten. Deze bevatten veel antioxidanten en eiwitten, nuttig voor verschillende sectoren:

  • voeding
  • agrovoeding
  • cosmetica
  • biomethanisatie

De studie rond de recyclage van gisten wordt afgerond in 2022.

Koolzuurgas uit vergisting recycleren

Tijdens de vergisting wordt koolzuurgas aangemaakt en vrij gemaakt. De directie van de brouwerij overweegt nu om te investeren in materiaal om koolzuurgas dat wordt verspreid in de lucht, te recupereren en op te slaan. Het gaat om ongeveer 4 kg koolzuurgas per hectoliter bier. Op die manier kunnen we de impact van onze activiteit op het leefmilieu beperken.

ENERGIE BESPAREN

Zonnepanelen

De 400 zonnepanelen die in 2018 op de daken van de brouwerij werden geplaatst, leveren jaarlijks 100 Megwattuur (MWh) stroom, dit betekent 25% energiebesparing. Op die manier drukken we onze koolstofuitstoot met 60,5 ton en produceren we milieuvriendelijker.

Stoomleidingen isoleren

Er loopt een project voor de isolatie van de stoomleidingen tegen 2022. Stoom heeft 3 basisfuncties in onze brouwerij:

1. Water gefaseerd verwarmen tijdens het brouwen. Op 45-50°C worden de niet-oplosbare eiwitten van de mout omgezet in aminozuren door de gecombineerde werking van het water en de gereactiveerde enzymen (proteinase en peptidase). Tijdens de volgende versuikeringsfase, tussen 60°C en 65°C, ontstaan vergistbare suikers door de ontbinding van zetmeel. Tussen 68°C en 75°C tenslotte vormen zich niet-vergistbare suikers.

2. Bier verwarmen tijdens de pasteuristatie tussen 65 en 75°C voor biologische stabiliteit na het verdwijnen van alle pathogenen.

3. Ketels, leidingen, toerusting, filters en verbindingen ter plaatse reinigen en steriliseren zonder demonteren. Het project voor de isolatie van stoomleidingen heeft tot doel om het energieverbruik en de koolstofuitstoot te drukken.

Naast de herwaardering van restproducten en de besparing op energie verzamelen en recycleren wij de verpakking met statiegeld (flessen en roestvrijstalen vaten) en bevorderen wij de korteketen in onze bevoorrading.

We zetten ons in voor de circulaire economie, samen met onze teams. In de volgende maanden zullen nog andere projecten groeien. Op die manier drukken we onze koolstofuitstoot en maken wij de overstap naar een milieuvriendelijke productie.